?
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
 
Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło umowę z firmą INFOMEX SP. z o.o.

2013-08-08

Województwo Kujawsko-P...

Dnia 14 sierpnia Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło umowę z firmą INFOMEX SP. z o.o. na dostawę komputerów, specjalistycznego doposażenia dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 2000 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
Ocena merytorycznej oraz formalnej wniosków

2013-07-02

Ocena merytorycznej ora...

W dniu 2 lipca 2012 roku Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonała oceny merytorycznej oraz formalnej wniosków złożonych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Dwa dni później – 4 lipca 2012 roku na posiedzeniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostały ocenione merytorycznie oraz formalnie wnioski złożone przez osoby niepełnosprawne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”