?
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
 

2016-07-14 09:00:00

 

Szanowni Beneficjenci projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego" I i II edycja.

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a wykonawcą  dostarczającym sygnał internetowy w okresie trwałości projektu przesył danych winien zostać zapewniony na poziomie minimum 15 GB.  W ramach dotychczas obowiązującej umowy na okres realizacji projektu wielkość ta także wynosiła minimum 15 GB. Jeśli przesył danych zapewniany był na wyższym poziomie była to dobrowolna inicjatywa wykonawcy. Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach zawartej umowy nie ma możliwości egzekwowania przesyłu danych ponad 15 GB.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”