?
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
 

2015-11-03 11:15:00

Szanowni Beneficjenci projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" I edycja.

 

W związku z kończącym się z dniem 30 listopada 2015 r. okresem realizacji projektu i rozpoczynającym się 1 grudnia br. okresem trwałości, informujemy, iż nie nastąpią istotne dla Beneficjentów zmiany związane ze świadczeniem dotychczasowych usług. Nadal będziecie Państwo, przez kolejne pięć lat począwszy od   1 grudnia 2015 r., otrzymywać wsparcie w postaci łącza internetowego, użyczenia sprzętu komputerowego wraz z doposażeniem, serwisu i helpdesku.              O wszystkich ewentualnych zmianach związanych z przekazanym wsparciem, lub konieczności aneksowania umów będziecie Państwo informowani w formie pisemnej lub elektronicznie na podane przez Państwa adresy e-mail.

Jednocześnie przypominam o konieczności informowania Biura Projektu o zmianie danych osobowych, miejsca zamieszkania, czy chęci wywiezienia użyczonego sprzętu poza granice naszego województwa.

Informcje te proszę przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. M. Skłodowskiej 73

87-100 Toruń

z dopiskiem POIG I edycja

Pozdrawiam

Agnieszka Malinowska-Pelczar

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”