?
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
 

Regulaminy wsparcia

Regulaminy

1
Regulamin dla osób wykluczonych z powodu trudnej sytuacji materialnej.pdf
pdf
2
Regulamin dla osób wykluczonych z powodu niepełnosprawności.pdf
pdf

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”