?
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
 

O projekcie

Głównym celem projektu jest:

Likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy.

Projekt przewiduje przekazanie Beneficjentom ostatecznym wsparcia w postaci:

  • sprzętu komputerowego dla grupy 1500 osób wraz z zainstalowanym oprogramowaniem;
  • specjalistycznych urządzeń peryferyjnych dla 307 osób  niepełnosprawnych, w tym 300 niedowidzących i niewidomych (i instalacji specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych;
  • organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 2000 osób (Beneficjentów Ostatecznych) z zakresu obsługi komputera, Internetu i urządzeń specjalistycznych;
  • świadczenia przez okres 24 miesięcy usługi dostępu do sieci Internet dla 2000 abonentów (Beneficjentów Ostatecznych);
  • świadczenia usług ubezpieczenia i gwarancji sprzętu oraz świadczenia usług serwisu i helpdesku przez okres 24 miesięcy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”