?
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
 

2013-07-02 00:00:00

W dniu 2 lipca 2012 roku Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonała oceny merytorycznej oraz formalnej wniosków złożonych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Dwa dni później – 4 lipca 2012 roku na posiedzeniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostały ocenione merytorycznie oraz formalnie wnioski złożone przez osoby niepełnosprawne. W tym samym dniu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listy beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Listy te zawierają spis 2000 mieszkańców naszego województwa: osób w trudnej sytuacji materialnej, uczniów pobierających stypendia socjalne oraz osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych), które zgłosiły chęć udziału w projekcie składając wnioski w ośrodkach pomocy społecznej z terenu każdej Gminy, a także w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz w Polskim Związku Niewidomych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”