?
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
 

2013-08-08 00:00:00

Dnia 14 sierpnia Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło umowę z firmą INFOMEX SP. z o.o. na dostawę komputerów, specjalistycznego doposażenia dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 2000 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”