PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 
  
 
 
 
 

 
 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH

ZWRACA SIĘ Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM DOTYCZĄCYM ZAKUPU MATERIAŁÓW BIUROWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYPOSAŻENIA BIURA PROJEKTU PN.:"PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - DRUGA EDYCJA", WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA - DZIŁANIE 8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA - KLIKNIJ TUTAJ

INFORMACJE POD TEL.056 656 10 69

OFERTY PROSIMY NADSYŁAĆ DO DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU NA ADRES MAILOWY:
r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl

lub w formie pisemnej na adres:

DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH
BIURO PROJEKTU PN. "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - DRUGA EDYCJA" UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 73
87-100 TORUŃ

 

DATA ZAMIESZCZENIA: 05 LISTOPADA 2013 ROKU

 

 

 
AKTUALNOŚCI