PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 
  
 
 
 
 

 
 
Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami samorzadów terytorialnych oraz ośrodków pomocy społeczniej - 26 czerwca 2013 r.

Podczas spotkania omówiono szczegóły związane z realizacją procesu rekrutacji, omówiono grupy docelowe projektu, kryteria formalne i merytoryczne dotyczące wniosków o wsparcie. Ważnym elementem spotkania był panel dyskusyjny, który, w oparciu o ogromne doświadczenie pracowników mających kontakt z osobami w trudnej sytuacji życiowej, pozwolił wypracować wspólne rozwiązania, . Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, która zawiera szczegóły dotyczące programu, elementów wsparcia przygotowanych dla Beneficjenta Ostatecznego oraz inne informacje o projekcie.

PREZENTACJA - KLIKNIJ TUTAJ

GALERIA:Gości powitał Michał Korolko - członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który opisał w szerszej perspektywie miejsce drugiej edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

 

   

Dyrektor departamentu Spraw Społecznych - Pan Adam Szponka przedstawił komponenty "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu osób najuboższych oraz niepenosprawnych", mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie wiedzy informatycznej, w szkołach z mniejszych miejscowości. Projekty te finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego .


   

Koordynator projektu Robert Nowak omawiał szczegóły związane z przyjmowaniem wniosków o wsparcie w ramach projektu od mieszkańców województwa.

   


   
     
   
   
   
   
 

 

 

 

 
ZOBACZ TEŻ: