PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 
  
 
 
 
 

 
 
Konferencja w Przysieku - 30 sierpnia 2012 r.

 

Podczas konferencji dotyczącej Kujawsko-Pomorskiego Programu Społeczeństwa Informacyjnego zaprezentowana została koncepcja realizacji II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Przybyłym przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zaprezentowano między innymi: Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób Najuboższych i Niepełnosprawnych, który jest odpowiedzią Zarządu Województwa na zdiagnozowany problem braku dostępu wielu mieszkańców kujawsko-pomorskiego do zasobów sieci publicznej, problem wynikający z ich bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej.
Utworzenie Programu ma na celu stworzenie systemu pozwalającego na łączenie wysiłków poszczególnych samorządów województwa w dążeniu do poprawy niekorzystnych wskaźników dotyczących dużej grupy gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo w naszym województwie (badania CBOS wykazały, iż województwo kujawsko-pomorskie należy do najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem województw w kraju). Odpowiedzią Zarządu Województwa było pozyskanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 na realizację II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Projekty te należą do największych w Polsce. Poprzez swoją skalę gwarantują poprawę niekorzystnych wskaźników oraz poprawę jakości życia wielu tysięcy mieszkańców województwa.
Korzyści z przystąpienia jednostek samorządu terytorialnego do Wojewódzkiego programu są wymierne i należą do nich m.in:

1. Bardzo duża liczba gospodarstw domowych, które otrzymają wsparcie - 2000 w I edycji oraz 3000 w drugiej edycji projektu, gwarantują poprawę wskaźników dla Województwa.

2. Wysoki stopień formalizacji związanej z obsługą tak dużej ilości Beneficjentów Ostatecznych wymaga utworzenia wyspecjalizowanego biura obsługi, co gwarantuje realizacja Wojewódzkiego Programu.

3. Okres realizacji oraz trwałości projektu (łącznie 7 lat) wymaga rozwiązania systemowego, które zagwarantuje osiągnięcie rezultatów wymaganych w wytycznych POIG.

4. Duża skala projektu jest elementem koniecznym, aby dla wykonawców wyłonionych w trybie postępowania przetargowego opłacalnym było dotarcie do miejsc wykluczonych infrastrukturalnie. Miejsca te pokryje zasięg operatora, umożliwiając włączenie w szeregi społeczeństwa informacyjnego nie tylko Beneficjentów Ostatecznych projektu, ale również innych mieszkańców z ich sąsiedztwa.

5. Do korzyści skali realizacji projektu należy również możliwość zapewnienia opieki serwisowej, wsparcia merytorycznego oraz logistycznego osobom niepełnosprawnym, dzięki utworzeniu centrum serwisowego.

6. Utworzenie platform społecznościowych, internetowych giełd pracy, platform edukacyjnych, umożliwi przełamanie barier społecznych tysięcy osób wykluczonych z życia społecznego.

7. Tysiące dzieci, których trudna sytuacja materialna nie pozwala na rozwijanie swoich pasji, umiejętności oraz wiedzy przy pomocy internetu uzyskają życiową szansę na równy start z ich rówieśnikami w lepszej sytuacji życiowej.

Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" niesie za sobą wiele wartości dodanych. Wiele z rezultatów realizacji projektu zauważalna będzie nawet za kilkanaście lat, kiedy dorośnie młodzież zdobywająca aktualnie wiedzę.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, która zawiera szczegóły dotyczące programu, elementów wsparcia przygotowanych dla Beneficjenta Ostatecznego oraz inne informacje o projekcie.

PREZENTACJA - KLIKNIJ TUTAJ

GALERIA:   

Otwarcie konferencji związanej z Kujawsko-Pomorskim Programem Społeczeństwa Informacyjnego - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki omawia najistotniejsze kwestie dotyczące informatyzacji województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawia zadania stojące przed zespołami realizujacymi programy e-Edukacja, e-Administracja, omawia kierunki rozwoju infrastruktury sieci dystrybucyjnej,a także jej zastosowania w Województwie.


   
   

Otwarcie konferencji dotyczącej Kujawsko-Pomorskiego Programu Społeczeństwa Informacyjnego - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki w towarzystwie dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz zaproszonych gości.


   

   

Informacje o II edycji projektu przedstawia- Robert Nowak z Departamentu Spraw Społecznych UM W K-P w Toruniu.


   
   

Informacje na temat II edycji projektu - Magdalena Wójcicka Obłój, Robert Nowak (Departament Spraw Społecznych UM W K-P w Toruniu).


   


   
 

 

 


 

 
ZOBACZ TEŻ: