PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 
  
 
 
 
 

 
 
Dokumenty projektowe

UWAGA - OKRES NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU PRZEDŁUŻONY DO 30 WRZEŚNIA BR. ORAZ OBSZAR NABORU WNIOSKÓW ROZSZERZONY DO TERENU CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. - NOWY REGULAMIN DO POBRANIA TUTAJ ORAZ W NIŻEJ ZAMIESZCZONEJ TABELI.

Dokumenty przeznaczone do pobrania przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Wnioskodawców ubiegających się o wspracie w rama projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanaego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego z Europejsckiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Materiały graficzne promujące projekt (do zamieszczenia na stronach internetowych instytucji zaangażowanych w realizację projektu) - tutaj

Regulamin rekrutacji w wersji Word pobierz

Regulamin rekrutacji w wersji PDF

pobierz
Wniosek - część zasadnicza w wersji Word pobierz
Wniosek - część zasadnicza w wersji PDF pobierz
Załącznik dla uczniów uprawnionych do pobierania stypendium socjalnego w wersji Word pobierz
Załącznik dla uczniów uprawnionych do pobierania stypendium socjalnego w wersji PDF pobierz
Załącznik dla osób z orzeczniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wersji Word pobierz
Załącznik dla osób z orzeczniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wersji PDF pobierz
Formularz rekomendacji w wersji Word pobierz
Formularz rekomendacji w wersji PDF pobierz
 
Data ostatniej aktualizacji: 28 sierpnia 2013 r.

 

 

 
ZOBACZ TEŻ: