?
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
 
Zmiana numeru telefonu

2017-01-10

Zmiana numeru telefonu

Zmiana numeru telefonu do biura projektu!!! Numery 56 656 1036 oraz 56 656 1089 są nieaktualne !!!!!!!!   Aktualny numer do biura projektu: 56 652 1861
Dostępny przesył danych

2016-07-14

Dostępny przesył danych

  Szanowni Beneficjenci projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego" I i II edycja.   Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a wykonawcą  dostarczającym sygnał internetowy w okresie trwałości projektu przesył danych winien zostać zapewniony na poziomie minimum 15 GB.  W ramach dotychczas obowiązującej umowy na okres realizacji projektu wielkość ta także wynosiła minimum 15 GB
Informacja dotycząca okresu trwałości projektu

2015-11-03

Informacja dotycząca o...

Szanowni Beneficjenci projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" I edycja.   W związku z kończącym się z dniem 30 listopada 2015 r. okresem realizacji projektu i rozpoczynającym się 1 grudnia br. okresem trwałości, informujemy, iż nie nastąpią istotne dla Beneficjentów zmiany związane ze świadczeniem dotychczasowych usług. Nadal będziecie Państwo, przez kolejne pięć lat począwszy od   1 grudnia 2015 r
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”